nieuwsjpg

Nieuwe inkomensgrenzen sociale huur

48

Gepubliceerd op 12 oktober 2020

Onlangs stemde de ministerraad in met een wetsvoorstel om de doelgroep sociale huur te wijzigen. Waar momenteel alle huishoudens met een inkomen tot € 38.035 in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, wordt dit € 35.000 voor eenpersoons- en € 42.000 voor meerpersoonshuishoudens (prijspeil 2019). ABF Research onderzocht wat dit betekent voor de doelgroep sociale huur, met daarbij speciale aandacht voor regionale verschillen en verwachtingen voor de toekomst.

Klik hier om naar het artikel te gaan.