nieuwsjpg

Nieuwe Primos-prognose 2019 nu al beschikbaar

48

Gepubliceerd op 28 mei 2019

De nieuwste Primos-prognose van ABF Research, Primos 2019, is beschikbaar. Voor Primos 2019 is gebruik gemaakt van de resultaten van het landelijke woononderzoek (WoON) 2018. Ook de rapportage over Primos 2019 is gereed.

De Primos-trendprognose levert op laag schaalniveau prognose-informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte. In de rapportage Primos 2019 wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten van de nieuwe prognose, die op nationaal niveau aansluit op de laatste CBS-prognose. Hierin neemt de bevolkingsgroei af ondanks een hoog saldo buitenlandse migratie en is de stijging van het aantal huishoudens vooral te danken aan alleenstaanden. Volgens Primos 2019 zal het woningtekort na 2020 gaan afnemen en in 2030 nog 200 duizend bedragen (2,4%), 90 duizend minder dan in 2019 (3,8%).

De Primos-prognose 2019 voorziet een voortgaande regionale differentiatie. De sterkste bevolkingsgroei wordt verwacht in Zuid- en Noord-Holland, gevolgd door Utrecht en Noord-Brabant. Voor Limburg en Friesland wordt in dezelfde periode een bevolkingsdaling verwacht. In tegenstelling tot de bevolking is de verwachting dat het aantal huishoudens tot 2029 nog in alle provincies zal blijven toenemen.

Primos 2019 is per direct ook beschikbaar voor gebruik in lokale studies, met de mogelijkheid scenario’s met eigen veronderstellingen door te (laten) rekenen. Een deel van de Primos-prognose 2019 is openbaar via datawonen.nl.

Meer informatie

Neem contact op met Kenneth Gopal

Lees meer over Primos en andere prognosemodellen van ABF.