nieuwsjpg

Nieuwe publicatie: Arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2020

48

Gepubliceerd op 13 oktober 2020

Onlangs is de ‘Arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2020’ gepubliceerd. De monitor wordt eens in de drie jaar uitgevoerd in opdracht van Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van hogescholen. In de monitor worden de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor hbo-personeel geschetst. De doelgroep van de monitor bestaat uit zowel cao-partijen als de individuele hbo-instellingen.

ABF Research heeft de huidige monitor opgesteld. Hierin is onder meer aandacht voor mobiliteit, tevredenheid, persoons- en baankenmerken en de loopbaan- en professionaliseringswensen van medewerkers van hogescholen. Naast de verschillende hoofdstukken met een cijfermatige onderbouwing, bevat de monitor tien thema-interviews vanuit de praktijk van hogescholen.

Klik hier om de publicatie te downloaden (pdf, 3 MB).

Lees meer over de arbeidsmarktmonitoren van ABF Research.