nieuwsjpg

Nieuwe Veiligheidsmonitor beschikbaar

48

Gepubliceerd op 03 mei 2016

De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht  besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat jaarlijks 65.000 enquêtes onder de Nederlandse bevolking afnemen. Politiekorpsen en gemeenten die verder willen inzoomen kunnen zich aansluiten bij de VM (deelnemers). Deelnemers aan de VM kopen enquêtes in, bovenop de enquêtes die vanuit het landelijke deel voor hun eigen gebied beschikbaar zijn. Daarbij kunnen deelnemers zelf kiezen met welke frequentie ze aan de VM willen deelnemen (jaarlijks, één keer in de twee jaar of anders). 

Waarneming en verwerking van de data vinden plaats volgens één gestandaardiseerde methode. Deelnemers krijgen de beschikking over de eigen microdata. Ook krijgen zij toegang tot een online database waarmee de eigen gegevens nader kunnen worden geanalyseerd. Met deze database kunnen de resultaten ook vergeleken worden met die van andere deelnemers en over de tijd vergeleken worden. ABF heeft met behulp van de Swing software deze online databank ingericht. 

Voor niet deelnemers is een demoversie beschikbaar via veiligheidsmonitor.

Deze demoversie bevat dezelfde data en functionaliteiten als de originele versie met dit verschil dat de gegevens slechts beschikbaar zijn vanaf het niveau van de districten.

Lees meer over: Swing.