nieuwsjpg

Nieuwe website Primair Onderwijs in cijfers

48

Gepubliceerd op 07 januari 2020

Op zoek naar informatie over aantallen leerlingen, opleiding en ontwikkeling van leraren of over de financiën in het primair onderwijs? Kijk dan op de nieuwe website www.primaironderwijsincijfers.nl die ABF Research in opdracht van de PO-Raad heeft gemaakt.

Via deze website zijn alle cijfers over het primair onderwijs voortaan op één plek in te zien. Deze informatie was tot nu toe enkel versnipperd te vinden, niet altijd openbaar toegankelijk en niet overal eenduidig. Door deze cijfers nu te bundelen wil de PO-Raad namens de schoolbesturen de samenleving beter zicht geven op ontwikkelingen in de sector. Op die manier draagt de website bij aan een betere verantwoording en kan het gesprek tussen het onderwijs en de samenleving en politiek beter gevoerd worden.

Primaironderwijsincijfers.nl bundelt openbare informatie van onder meer de Dienst Uitvoering Onderwijs en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De website wordt de komende jaren verder ontwikkeld en is toegankelijk voor iedereen. Cijfers zijn niet alleen op landelijk niveau beschikbaar maar kunnen ook voor bijvoorbeeld gemeenten en provincies worden opgevraagd.

Lees meer over Onderwijs & Arbeidsmarkt, Swing Mosaic.