nieuwsjpg

Nieuwste CBS-prognose: 18,9 miljoen inwoners in 2035

48

Gepubliceerd op 23 december 2021

Ieder jaar publiceert het CBS medio december een nieuwe nationale prognose voor de bevolking naar leeftijd en geslacht. Vorige week is de ‘Kernprognose 2021-2070’ gepubliceerd. Dit betreft een actualisatie van de vorig jaar verschenen ‘Bevolkingsprognose 2020-2070’. Waar nodig heeft het CBS recente ontwikkelingen op het gebied van geboorte, sterfte en migratie in de nieuwe prognose verwerkt.

Volgens de laatste prognose zal Nederland in 2035 uit 18,9 miljoen inwoners bestaan. Dat is ruim 130 duizend meer dan het CBS in haar vorige prognose voor 2035 verwacht had.

Nadere vergelijking van de nationale prognoses

Om het verschil tussen de prognoses te kunnen duiden is de verwachte bevolkingsgroei tussen 2021 en 2035 nader geanalyseerd. Bevolkingsgroei komt tot stand door natuurlijke aanwas en buitenlands migratiesaldo. Beide componenten zijn in de nieuwste Kernprognose omhoog bijgesteld. De natuurlijke aanwas is hoger doordat het aantal geboorten is verhoogd. Het hogere migratiesaldo is het gevolg van een aanzienlijke daling van het aantal emigranten.

Meer achtergrondinformatie over de Kernprognose is te vinden via de website van het CBS.

Regionale uitkomsten op basis van de Primos-prognose

Ieder jaar wordt met de Primos-prognose een regionale en lokale doorvertaling gegeven aan de nationale bevolkingsprognose die het CBS publiceert. Daarin spelen bovenstaande ontwikkelingen een grote rol, evenals de trendmatige verschillen tussen gemeenten met betrekking tot geboorte, sterfte en binnenlandse en buitenlandse migratie. Momenteel wordt gewerkt aan de Primos-prognose 2022. Naar verwachting zal deze in het tweede kwartaal van het nieuwe jaar gereed zijn.

De huidige Primos-rapportage is te downloaden via deze link. Gemeentelijke cijfers zijn te raadplegen via de openbare databank https://primos.abfresearch.nl.