nieuwsjpg

Onderzoek Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van start!

48

Gepubliceerd op 14 maart 2016

WonenAlsStudent

Voor studenten, studentenhuisvesters, rijksoverheid, gemeenten, onderwijsinstellingen en marktpartijen is goede en heldere marktinformatie onontbeerlijk. Studenten willen prettig, betaalbaar en veilig wonen. Studentenhuisvesters willen studentenwoningen bouwen op plekken waar behoefte is aan meer studentenhuisvesting de komende 5 à 10 jaar. Gemeenten en onderwijsinstellingen verlangen dat alle kamerzoekende studenten een goede en betaalbare kamer kunnen vinden. Tenslotte wensen marktpartijen te weten waar zij kunnen bouwen, ontwikkelen, beleggen of investeren in studentenhuisvesting de komende jaren.

Voor het vijfde jaar op rij worden studenten uitgenodigd de vragenlijst over hun woonwensen in te vullen op WonenAlsStudent. Tot 1 mei kunnen studenten aangeven hoe zij nu wonen en hoe zij zouden willen wonen. Door de invoering van het Studievoorschot is het onderzoek naar studentenhuisvesting extra interessant. Verschuiven de woonwensen en blijven bijvoorbeeld meer studenten bij de ouders wonen?

Doordat bijna alle onderwijsinstellingen de enquête verspreiden onder de studenten geeft het onderzoek een representatief beeld. De antwoorden van de studenten worden gebruikt in landelijke en lokale rapporten over studentenhuisvesting. Deze rapporten worden aangevuld met prognoses per stad over het aantal studenten en of zij het ouderlijk huis verlaten. Begin oktober worden de resultaten van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016 gepresenteerd.

Voor vragen over de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting kunt u contact opnemen met René van Hulle 015 27 99 323 of Maarten Vijncke 015 27 99 335.

Lees meer over: Landelijke monitor studentenhuisvesting 2015 of Apollo.