nieuwsjpg

Onderzoek naar studentenwoonwensen in volle gang

48

Gepubliceerd op 06 april 2017

Op 13 maart jl. is de vragenlijst "Wonen als Student" live gegaan (www.wonenalsstudent.nl). In deze vragenlijst kunnen de ruim 650.000 studenten aan het hoger onderwijs aangeven hoe hun woonsituatie is en wat hun woonwensen zijn. Ook studenten willen prettig en betaalbaar wonen. Door hun woonwensen goed in beeld te brengen, kunnen studentenhuisvesters woningen bouwen op plekken waar behoefte is en rekening houden met de wensen van studenten.

Als noviteit worden dit jaar keuzesituaties aan studenten voorgelegd waarbij ze moeten kiezen tussen twee woonruimten. Hierbij moeten ze rekening houden met verschillen in prijs, ligging, oppervlakte en type woonruimte. Op deze manier moet inzichtelijk worden hoe deze kenmerken zich tot elkaar verhouden. Is bijvoorbeeld locatie belangrijker dan oppervlakte? En hoeveel meer is een student bereid te betalen voor een grotere woonruimte?

Omdat de onderzoekers (ABF Research) en opdrachtgevers (Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zelf niet beschikken over e-mailadressen van studenten is de hulp ingeschakeld van hogescholen en universiteiten. Ruim de helft van de instellingen heeft toegezegd hun studenten de uitnodigingsmail te versturen om deel te nemen aan het onderzoek.

De huidige respons staat op ruim 31.000 studenten, waarvan er 26.000 op een uitnodigingsmail hebben gereageerd. Om uiteindelijk op het niveau van studentensteden uitspraken te kunnen doen is een hogere respons noodzakelijk. Het streven is om op 1 mei circa 50.000 respondenten te hebben. De spreiding van de respons tot nu toe is te zien in onderstaande figuur.

Huidige respons vragenlijst 'Wonen als Student'
Lees meer over: Apollo, Wonen als student, Enqueteviainternet.