nieuwsjpg

Orpheus leerlingenprognose 2014

48

Gepubliceerd op 20 november 2014

Al meer dan 30 jaar stelt ABF Research de Primos bevolkingsprognose op.  Aansluitend op deze Primos prognose heeft ABF nu het Orpheus model ontwikkeld voor leerlingprognoses in het basisonderwijs.

Primos prognose als startpunt

De Primos prognose is destijds met name ontwikkeld voor de woningmarkt. De afgelopen decennia zijn meer specifieke prognosemodellen ontwikkeld voor de zorg, de arbeidsmarkt en het Hoger Onderwijs. Met de introductie van het Orpheus model is er nu een rekenmodel dat de pluspunten van het Primos model omzet in een betrouwbare prognose voor het basisonderwijs.

De Primos prognose is niet alleen een de facto standaard in Nederland voor regionale en lokale prognoses. Het is ook de enige prognose die jaarlijks geupdate, herzien en waar nodig verbeterd wordt. Bovendien is het de enige landelijk consistente prognose die uitgewerkt is tot op het schaalniveau van wijken en buurten. Dit laatste is met name voor de scholenplanning in het basisonderwijs van groot belang. Want het aantal 4-12 jarigen dat in een wijk woont, is immers bepalend voor het aantal leerlingen op een bepaalde school.

In het verleden miste ABF nog de informatie om deze prognose te kunnen vertalen naar een leerlingen prognose per school, omdat er geen gegevens beschikbaar waren over het voedingsgebied van alle 8.000 basisscholen die Nederland telt. Met het recent beschikbaar komen van deze (DUO) informatie, heeft ABF besloten het Orpheus model te ontwikkelen.

Aantal 4-12 jarigen neemt af

De komende jaren neemt het aantal 4-12 jarigen af. Dit komt doordat het aantal geboorten in het begin van de 21e eeuw terugviel van 200.000 in 2003 naar 180.000 in 2007 (en recent zelfs naar goed 170.000 in 2013). Daardoor daalt het aantal kinderen in de basisschool leeftijd. Het basisonderwijs staat daarmee voor een krimp opgave die van school tot school en van gemeente tot gemeente verschilt.

De Orpheus prognose is voor scholen in Nederland op afroep beschikbaar.

Heeft u vragen over Primos of Orpheus, neem dan contact op met Maarten Vijncke 015 27 99 335 via de Primos Servicedesk 015 27 99 388.

Lees meer over: PrimosOrpheusCarmenFortuna.