nieuwsjpg

Orpheus leerlingenprognose

48

Gepubliceerd op 07 december 2015

Al meer dan 30 jaar stelt ABF Research de Primos bevolkingsprognose op. Aansluitend op deze Primos prognose maakt ABF meerdere afgeleide prognoses waaronder de Orpheus leerlingenprognose voor het basisonderwijs.

Primos prognose als startpunt

De Primos prognose is niet alleen een de facto standaard in Nederland voor regionale en lokale prognoses. Het is ook de enige prognose die jaarlijks geüpdatet, herzien en waar nodig verbeterd wordt. Bovendien is het de enige landelijk consistente prognose die uitgewerkt is tot op het schaalniveau van wijken en buurten. Dit laatste is met name voor de scholenplanning in het basisonderwijs van groot belang. Want het aantal 4-12 jarigen dat in een wijk woont, is immers bepalend voor het aantal leerlingen op een bepaalde school.

De komende jaren neemt het aantal 4-12 jarigen af. Dit komt doordat het aantal geboorten in het begin van de 21e eeuw terugviel van 200.000 in 2003 naar 180.000 in 2007. In 2014 werden zelfs maar 175.000 kinderen geboren. Daardoor neemt het aantal 4-12 jarigen de komende jaren af. Tot 2020 gaat het om een afname met circa 5%. Het basisonderwijs staat daarmee voor een krimp opgave die van school tot school en van gemeente tot gemeente verschilt.

Voedingsgebieden van scholen

Naast de Primos prognose is informatie over de voedingsgebieden van scholen essentieel. Op basis van publiek beschikbare DUO gegevens kan voor iedere school in Nederland nagegaan worden hoeveel leerlingen vanuit een bepaald postcodegebied naar de desbetreffende school gaan. Op basis van de aanname dat de voedingsgebieden ongeveer blijven zoals ze nu zijn, is de nieuwe Orpheus prognose opgesteld. Deze prognose is voor alle scholen in Nederland op afroep beschikbaar.

Heeft u vragen over Primos of Orpheus, neem dan contact op met Maarten Vijncke via de Primos Servicedesk 015 27 99 388.

Lees meer over: Primos, Orpheus, Carmen, Fortuna.