nieuwsjpg

Pilot ‘Big Data en Financieel Toezicht’ biedt waardevolle inzichten

48

Gepubliceerd op 09 november 2018

De afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert onderzoek uit naar het financieel toezicht van provincies op gemeenten. Hierbij is ABF gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het gebruik van (omvangrijke) databestanden bij het financieel toezicht. Doel van de pilot is om inzicht te krijgen in hoeverre de financiële stabiliteit van een gemeente kan worden verklaard of zelfs voorspeld op basis van verschillende financiële en niet-financiële variabelen.

In de eerste fase van de pilot is een dataset verzameld en een conceptueel model opgezet. Hierin wordt gebruik gemaakt van de LASSO, een intelligente ‘Machine Learning’ variant op de meer klassieke regressiemethoden. Uit de analyse blijken significante verbanden tussen verscheidene indicatoren en de financiële positie van gemeenten. In de tweede fase zijn de data en modeluitkomsten in een informatiesysteem gegoten, dat werd getest door toezichthouders van de provincies Gelderland, Zeeland en Zuid-Holland.

Gezien het karakter van gemeentefinanciën, waarin doorgaans ook allerlei ‘ongrijpbare’ zaken meespelen, zal de financiële positie van een gemeente in de toekomst nooit perfect voorspeld kunnen worden aan de hand van een data gedreven model. De bevindingen van het onderzoek hebben wel duidelijk gemaakt dat een dergelijk instrument zeker waarde toevoegt in het kader van risicoprofilering voor een financieel kwetsbare positie. Ook het in de pilot opgezette informatiesysteem wordt ervaren als een goede start en kan een nuttige aanvulling vormen op de huidige werkwijze van provinciaal toezichthouders. In het rapport zijn tevens suggesties gedaan om de toepasbaarheid van het instrument te vergroten.

Het volledige rapport is hier te downloaden.