nieuwsjpg

Primos 2015 definitief gereed

48

Gepubliceerd op 16 september 2015

Meer huishoudens

De Primos 2015 prognose is eind september definitief vastgesteld door ABF. Een van de belangrijkste uitkomsten van deze nieuwe prognose is dat het aantal huishoudens tussen 2015 en 2020 sneller groeit dan voorzien was bij de vorige prognose: het verschil bedraagt circa 50.000 huishoudens. In deze nieuwe prognose is o.a. rekening gehouden met meer buitenlandse migranten. Maar met de stromen asielzoekers die op dit moment op Europa afkomen, is in deze prognose (natuurlijk) nog geen rekening gehouden. Dit betekent dat de bouwopgave voor de jaren aanzienlijk hoger ligt dan waar tot nu toe vanuit gegaan werd. De productie zal omhoog moeten naar 80 tot 90.000 woningen op jaarbasis.

Ruim 30 jaar hét prognosemodel voor bevolkings- en huishoudensontwikkelingAl meer dan 30 jaar stelt ABF Research in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies jaarlijks de Primos-prognose op. De Primos-prognose levert informatie over het toekomstige aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte. Primos is van oorsprong ontwikkeld om de veranderingen op de woningmarkt te duiden. De afgelopen decennia is Primos ook steeds vaker toegepast op beleidsterreinen als (gezondheids)zorg, arbeidsmarkt en onderwijs.

Permanente modelverbeteringDe naam van het model is al die jaren ongewijzigd gebleven, maar het model zelf en de onderliggende rekenprocedures en data zijn wel steeds veranderd, verbeterd en uitgebreid. Ten opzichte van de vorige prognose uit 2014 is in Primos een aantal aanpassingen aangebracht. De belangrijkste zijn:

  • Koppeling met de nationale prognose van het CBS. In Primos 2015 is de CBS Bevolkingsprognose van eind 2014 verwerkt. Ten opzichte van de voorgaande editie heeft het CBS haar nationale prognose op de korte termijn tot 2020 aanzienlijk omhoog bijgesteld. Onder meer als gevolg van een hogere veronderstelde asiel- en arbeidsimmigratie ligt het migratiesaldo in de eerste jaren bijna 20 duizend hoger.
  • Verbeterde aansluiting op de BAG. Vanaf 2012 stelt het CBS de woningvoorraad vast op basis van de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De overgang naar de BAG heeft als gevolg dat het aantal woningen met 121 duizend is ‘toegenomen’. De modellering rondom de overgang naar de BAG is binnen Primos verder aangescherpt. 
  • Aanpassing institutionele bevolking. Vanaf 2014 heeft het CBS de waarneming van institutionele huishoudens volledig op een nieuwe methode gebaseerd. Personen die verblijven in een asielzoekerscentrum worden nu tot de institutionele bevolking gerekend. Tussen 2013 en 2014 is dan ook sprake van een trendbreuk: de institutionele bevolking in 2014 is met 35 duizend (16%) ‘toegenomen’ ten opzichte van het jaar daarvoor. In Primos 2015 wordt voor het eerst rekening gehouden met deze wijziging.
  • Actualisatie woningbouwplannen. Alle provincies zijn in het voorjaar van 2015 verzocht de laatste inventarisatie van de gemeentelijke bouwplannen aan te leveren. Deze plannen zijn verwerkt in een database (en indien nodig gecorrigeerd) om tot een plausibel nationaal en regionaal bouwprogramma te komen. Dit bouwprogramma dient als invoer voor Primos 2015.
  • Koppeling met de nationale prognose van het CBS. In Primos 2015 is de CBS Bevolkingsprognose van eind 2014 verwerkt. Ten opzichte van de voorgaande editie heeft het CBS haar nationale prognose op de korte termijn tot 2020 aanzienlijk omhoog bijgesteld. Onder meer als gevolg van een hogere veronderstelde asiel- en arbeidsimmigratie ligt het migratiesaldo in de eerste jaren bijna 20 duizend hoger.
  • Verbeterde aansluiting op de BAG.Vanaf 2012 stelt het CBS de woningvoorraad vast op basis van de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De overgang naar de BAG heeft als gevolg dat het aantal woningen met 121 duizend is ‘toegenomen’. De modellering rondom de overgang naar de BAG is binnen Primos verder aangescherpt.
  • Aanpassing institutionele bevolking. Vanaf 2014 heeft het CBS de waarneming van institutionele huishoudens volledig op een nieuwe methode gebaseerd. Personen die verblijven in een asielzoekerscentrum worden nu tot de institutionele bevolking gerekend. Tussen 2013 en 2014 is dan ook sprake van een trendbreuk: de institutionele bevolking in 2014 is met 35 duizend (16%) ‘toegenomen’ ten opzichte van het jaar daarvoor. In Primos 2015 wordt voor het eerst rekening gehouden met deze wijziging.
  • Actualisatie woningbouwplannen. Alle provincies zijn in het voorjaar van 2015 verzocht de laatste inventarisatie van de gemeentelijke bouwplannen aan te leveren. Deze plannen zijn verwerkt in een database (en indien nodig gecorrigeerd) om tot een plausibel nationaal en regionaal bouwprogramma te komen. Dit bouwprogramma dient als invoer voor Primos 2015.

Klik hier om een bestelling te plaatsen.

Lees meer over: Primos, de nationale CBS-prognose, overgang naar de BAG, aanpassing huishoudensstatistiek.