nieuwsjpg

Primos 2017 is gereed

48

Gepubliceerd op 19 oktober 2017

De nieuwste Primos-prognose is vanaf deze week beschikbaar. Primos levert jaarlijks prognose-informatie over de ontwikkeling van het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte tot op het niveau van CBS-buurten. De Primos-prognose geeft de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen aan door bestaande trends door te trekken, rekening houdend met huidige inzichten. Primos is daarmee in beginsel een trendraming, maar het model heeft ook mogelijkheden om alternatieve veronderstellingen door te rekenen.

Primos 2017 geeft een lokale vertaling aan de nationale CBS-prognose van december 2016, de zogenaamde Kernprognose 2016-2060. De verwachte nationale bevolkingsgroei over de periode 2016-2025 is min of meer gelijk aan die van de nationale prognose van 2015, ondanks een bijstelling van de verwachte asielmigratie voor de komende jaren. Op regionaal of lokaal niveau zijn er grotere verschillen in de verwachte bevolkingsgroei, door verandering van trends of andere veronderstellingen over de uitbreiding van de woningvoorraad.

De rapportage over Primos 2017 komt binnenkort via de website van ABF beschikbaar. In de rapportage wordt onder andere ingegaan op regionale uitkomsten. Naast de jaarlijkse actualisatie is het rekenmodel ook verder verbeterd en verfijnd. Een overzicht van deze wijzigingen is in het rapport opgenomen. Tot slot worden zoals gebruikelijk de hoofduitkomsten van de prognose gepubliceerd via https://primos.abfresearch.nl/.

Nu Primos 2017 gereed is, worden de komende maanden ook de andere prognosemodellen van ABF geactualiseerd.

Heeft u vragen over de Primos-prognose? Neem dan contact op met Kenneth Gopal 015 27 99 332.

Lees meer over Primos en andere prognosemodellen van ABF.