nieuwsjpg

Primos-prognose 2018 gereed

48

Gepubliceerd op 22 oktober 2018

De nieuwste Primos-prognose is vanaf deze week beschikbaar. Primos levert jaarlijks informatie over de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte tot op het niveau van CBS-buurten. De Primos-prognose brengt de toekomstige ontwikkelingen in beeld door bestaande trends door te trekken, rekening houdend met huidige inzichten. Primos is daarmee in beginsel een trendraming, maar het model heeft ook mogelijkheden om alternatieve veronderstellingen door te rekenen.

Primos 2018 geeft een lokale vertaling aan de nationale CBS-prognose van december 2017, de zogenaamde Bevolkingsprognose 2017-2060. De nationale bevolking groeit in de periode 2017-2030 naar verwachting met 850 duizend personen (5%); dat is ruim 100 duizend meer dan in de vorige prognose. Deze groei komt meer dan in de vorige prognose tot stand door buitenlandse migratie en veel minder door natuurlijke aanwas.

De bevolkingsontwikkeling tot 2030 kent grote regionale verschillen. De drie noordelijke provincies, Zeeland en Limburg zullen te maken krijgen met krimp. In Noord- en Zuid-Holland gaat de bevolking het sterkst stijgen in absolute zin (met 289 en 284 duizend); in relatieve zin zal het inwonertal in Flevoland het meest toenemen, met bijna 13%.

De rapportage over Primos 2018 komt binnenkort via de website van ABF beschikbaar. In een artikel wordt ingegaan op de regionale uitkomsten van Primos 2018. De beschrijving van het model, met daarbij een overzicht van belangrijke technische wijzigingen ten opzichte van Primos 2017, wordt in een rapport opgenomen. Tot slot worden, zoals gebruikelijk, de hoofduitkomsten van de prognose gepubliceerd via primos.abfresearch.nl.

Nu Primos 2018 gereed is worden de komende maanden ook de andere prognosemodellen van ABF geactualiseerd.

Heeft u vragen over de Primos-prognose? Neem dan contact op met Kenneth Gopal 015-27 99 332.

Lees meer over Primos en andere prognosemodellen van ABF.