nieuwsjpg

Prognoses 2016

49

Gepubliceerd op 12 september 2016

De komende weken brengt ABF Research de nieuwe 2016 prognoses naar buiten. Al vele jaren stelt ABF jaarlijks prognoses op voor verschillende thema’s en beleidsvelden. Deze prognoses worden door een veelheid van organisaties geraadpleegd en vormen in vooruitdenkend Nederland dan ook een de facto standaard.

Start: Primos 2016

Gestart zal worden met de Primos-prognose 2016, die aangeeft hoe het aantal inwoners en het aantal huishoudens zich de komende jaren ontwikkelt. Primos 2016 sluit aan op de meeste recente nationale prognose van het CBS, waarin tot 2021 uitgegaan is van een sterke toename van de Nederlandse bevolking als gevolg van asielmigratie. De prognose is tot op (binnen) gemeentelijk schaalniveau beschikbaar tot 2050. Meer dan 200 organisaties maken jaarlijks gebruik van deze prognose voor bijvoorbeeld scholenplanning, arbeidsmarktvraagstukken, gezondheidszorg, en infrastructuurplanning.

Voor de woningmarkt: Socrates, Apollo en Fortuna

Direct daarna komt de Socrates-prognose 2016 naar buiten, die inzicht biedt in vraag- en aanbodontwikkelingen op de woningmarkt. Deze prognose geeft houvast aan organisaties die actief zijn op de woningmarkt zoals bouwers, beleggers, gemeenten en woningcorporaties. Aanvullend daarop komt ook de nieuwe Apollo 2016 prognose naar buiten die specifiek ingaat op studentenhuisvesting. Het jaarlijkse Kences-congres over studentenhuisvesting vindt plaats op 6 oktober 2016 te Utrecht. En ook de Fortuna 2016 prognose volgt snel. Fortuna geeft inzicht in vraag en aanbod waar het gaat om wonen met zorg, zowel extra- als intramuraal. Belangrijk om hierbij te melden is dat Fortuna is herzien. Centraal in de nieuwe opzet staat een benadering vanuit gezondheid en tegelijk ook mobiliteitsbeperkingen.

Voor onderwijs en arbeidsmarkt: Orpheus, Carmen en Hermes

Op iets langere termijn wordt ook de Orpheus leerlingenprognose naar buiten gebracht. En ook de Carmen en Hermes prognoses voor de arbeidsmarkt komen nog dit kalenderjaar beschikbaar. Deze laatste prognoses zijn vooral bedoeld voor bedrijven, brancheorganisaties en instellingen die zich toeleggen op regionale en sectorspecifieke arbeidsmarktanalyses.

De komende weken worden cijfers en rapporten via de website beschikbaar gesteld.

Lees meer over: Primos, SocratesFortuna, Apollo, Carmen, Hermes.