nieuwsjpg

Prognosetool personeelsontwikkeling

48

Gepubliceerd op 11 januari 2016

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mag ABF reeds enkele jaren prognoses opstellen voor de te verwachten personeelsontwikkeling. De dataset voor de prognosetool is afkomstig van de personeelsadministratie van de Rijksoverheid. Het Hermes arbeidsmarktprognosemodel van ABF vormt de basis voor de toekomstige personeelsontwikkeling. Resultaten worden in drie scenario's gepresenteerd. Met behulp van de Swing toepassing van ABF worden de statistieken en prognoses voor het ministerie ontsloten. Het ministerie kan zelf nieuwe scenario's maken en laten doorrekenen.

Lees meer over: Hermes, Swing.