nieuwsjpg

Rapportage Primos 2017: oplopend woningtekort

48

Gepubliceerd op 24 november 2017

De komende jaren loopt het woningtekort verder op, vooral in de Randstad. Dat is te lezen in de nieuwe en nu beschikbare Primos-rapportage, waarin de belangrijkste uitkomsten op nationaal en regionaal niveau en de methodiek van Primos 2017 worden beschreven. Deze laatste versie van de bevolkings- en huishoudensprognose op gemeentelijk niveau van ABF Research is deze maand uitgebracht. Resultaten zijn online beschikbaar of in meer detail op aanvraag bij ABF.

De resultaten voor Nederland als geheel sluiten aan op de Kernprognose 2016-2060 van het CBS. Over 5 jaar, in 2022 zal de bevolking 17,5 miljoen inwoners tellen, ruim 360 duizend meer dan nu. 60% van die groei komt in deze periode voor rekening van de buitenlandse migratie. Het aantal huishoudens, dat harder groeit dan de bevolking, zal dan zijn opgelopen tot 8,1 miljoen. De verwachting is dat de woningvoorraad de toename van de woningbehoefte op korte termijn niet kan bijhouden. Daarmee zal het woningtekort oplopen. Na 2020 wordt de achterstand in de woningproductie langzaam ingehaald en gaat daarmee ook het woningtekort afnemen.
De bevolking van Nederland groeit naar verwachting nog door tot 2045. Rond 2038 zullen er voor het eerst meer inwoners overlijden dan er kinderen worden geboren. Doordat wordt uitgegaan van blijvend grotere aantallen immigranten dan emigranten zal de bevolking ook na 2038 nog een aantal jaren blijven toenemen. Het aantal huishoudens zal nog langer blijven doorgroeien, zij het in een steeds lager tempo. 

De verwachte bevolkingsontwikkeling loopt regionaal sterk uiteen. De sterkste bevolkingsgroei zal optreden in Zuid- en Noord-Holland, waar in de eerste jaren het overschot aan buitenlandse migratie de belangrijkste groeicomponent is. Vanaf 2019 gaat de verwachte asielstroom flink omlaag en wordt de bevolkingsgroei vooral bepaald door de natuurlijke aanwas. Ook in Flevoland en Utrecht wordt nog tot 2050 een permanente, weliswaar afnemende, groei van zowel de bevolking als het aantal huishoudens verwacht.

In andere provincies gaan bevolking en aantal huishoudens in de loop van de komende decennia dalen. In enkele provincies wordt voor 2020 al een bevolkingsdaling verwacht: Limburg, Friesland en Drenthe. In het eerste deel van het decennium daarna volgen Groningen en Zeeland, in het tweede deel Overijssel. Tussen 2035 en 2040 wordt tot slot ook voor Gelderland en Noord-Brabant een daling van het aantal inwoners verwacht. Een bevolkingsdaling betekent ook dat binnen afzienbare tijd het aantal huishoudens – en dus ook de woningbehoefte – gaat dalen. Limburg is de eerste provincie die met een huishoudensdaling wordt geconfronteerd, in de loop van 2023, gevolgd door Friesland in 2028.

Meer gegevens, ook over de afzonderlijke krimpgebieden, zijn te vinden in (de bijlage van) de rapportage.

De huishoudensprognose van het Primos-model vormt de basis voor de woningmarktprognose van het Socrates-model. Het rapport met uitkomsten van het Socrates-model kunt u hier opvragen.

Lees meer over Primos, Primos online en andere prognosemodellen van ABF Research.