nieuwsjpg

Rapportage Primos 2020

48

Gepubliceerd op 24 augustus 2020

De rapportage over de Primos-prognose 2020 van ABF Research is beschikbaar. De rapportage bevat een toelichting op de belangrijkste resultaten van Primos 2020 en de totstandkoming daarvan. Er wordt in het rapport ingegaan op landelijke en regionale uitkomsten, de onzekerheden van de prognose en de achtergronden van het model. Ook is een hoofdstuk gewijd aan de ontwikkeling van de alleenstaanden in historisch perspectief.

De resultaten van Primos 2020 waren al eerder beschikbaar (zie het nieuwsbericht van 1 juli), onder meer via het dashboard https://primos.abfresearch.nl/.

Trendprognose op gemeentelijk niveau

De Primos-prognose raamt bevolking, huishoudens, woningbehoefte en woningvoorraad op (binnen)gemeentelijk niveau. Aan de basis liggen de meest recente nationale CBS-bevolkingsprognose, de plancapaciteit en regionale trends. Primos 2020 volgt de nationale CBS-prognose van december 2019. Daarmee is in deze standaard Primos-prognose 2020 geen rekening gehouden met de (mogelijke) gevolgen van de coronacrisis.

De Primos-prognose voorziet al bijna veertig jaar in de behoefte aan regionaal en lokaal inzicht in demografische ontwikkelingen en de mogelijke effecten daarvan op de woningmarkt. In al die jaren heeft de Primos-trendraming een bijdrage geleverd aan inzichten, woonvisies, bouwplannen en beleidsvoornemens van overheden en andere partijen.

De Primos 2020-rapportage kan hier worden gedownload.

Lees meer over PrimosPrimos online en andere prognosemodellen van ABF Research.