nieuwsjpg

Rapportage Socrates 2017

48

Gepubliceerd op 12 maart 2018

De nieuwste Socrates-prognose, waarmee de verwachte ontwikkelingen op de woningmarkt worden geschetst, is al enige tijd gereed en uitgeleverd aan vaste klanten. Nu is ook de bijbehorende rapportage te verkrijgen, met de belangrijkste uitkomsten tot 2025 over huishoudens, de woningvoorraad en de huisvesting van doelgroepen. Zoals in voorgaande jaren zijn meerdere scenario’s opgesteld die samenhangen met enerzijds de macro-economische ontwikkeling en anderzijds de mate waarin verhuurders invulling geven aan hun huur- en voorraadbeleid.

Kwalitatieve woningmarktontwikkelingen bestemd voor een veelheid van partijen

ABF publiceert de Socrates-prognose jaarlijks. De Socrates-prognose levert informatie over huishoudenontwikkeling, inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt (kwantitatief en kwalitatief) en de mate waarin zich spanningen voordoen op de woningmarkt. In de publicatie 'Socrates - Transparantie in cijfers' is in begrijpelijke taal opgeschreven hoe het model werkt.

Een veelheid aan organisaties maakt gebruik van de uitkomsten van het Socrates-model, zoals beleggers, bouwers, woningcorporaties en overheden. Zo biedt de informatie die het model oplevert bouwers informatie over de marktpotentie van nieuwbouw naar type, prijs en woonmilieu. Beleggers en corporaties wordt zicht geboden op de verhuurbaarheid van hun bezit alsmede van de mogelijkheden tot verkoop. En doen overheden hun voordeel met de verwachtingen ten aanzien van (regionale) verschuivingen in de kwalitatieve woningbehoefte en daarmee gewenste woningbouwlocaties.

U kunt hier het Socrates-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

De woningmarktprognose van het Socrates-model bouwt voort op de huishoudensprognose van het Primos-model. Het rapport met uitkomsten van het Primos-model kunt u hier opvragen.

Lees meer over Socrates, Primos, Fortuna, Rekenmodellen.