nieuwsjpg

Reactie ABF Research op rapport EIB over onderzoek ‘Opgaven en middelen corporatiesector’

48

Gepubliceerd op 20 november 2020

In juli 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het onderzoek Opgaven en middelen corporatiesector gepubliceerd. ABF Research heeft de financiële omvang van de bouw- en verduurzamingsopgaven in beeld gebracht. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft vervolgens doorgerekend of corporaties daar voldoende middelen voor hebben. Het rapport laat zien dat corporaties in de periode tot en met 2035 in totaal circa € 30 miljard tekortkomen om de opgaven volledig op te pakken. Onderzoeksbureau EIB reageert daar kritisch op in een op 5 november 2020 gepubliceerd rapport met de titel “Woningbouwopgave tot 2035 en investeringscapaciteit corporaties”.

In het EIB-rapport staan enkele feitelijke onjuistheden over de ABF-studie en wordt  de bouwopgave voor corporaties aanzienlijk lager becijferd. In dit artikel lichten we deze onjuistheden toe en laten we zien dat EIB de bouwopgave voor corporaties te laag inschat.

Dit heeft met name betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Het meenemen van het woningtekort in de bouwopgave
  • De doorvertaling van verkopen door corporaties aan nieuwe bewoners in de bouwopgave
  • Het inboeken van vervanging van warmtepompen als onderhoudskosten
  • De onderhoudskosten van nieuwe woningen

Lees meer over Woningmarktonderzoek.

Meer informatie?

Neem contact op met Berry Blijie 015 27 99 331