nieuwsjpg

Slechts beperkte verhoging woningproductie nodig

48

Gepubliceerd op 13 januari 2022

In bijgaand in ESB gepubliceerd artikel, Slechts beperkte verhoging woningproductie nodig, gaat Léon Groenemeijer van ABF Research in op de woningbehoefte, de beschikbare plancapaciteit en de vraag of het Rijk op korte termijn meer woningbouwlocaties zou moeten aanwijzen. Er zijn voldoende woningbouwplannen in voorbereiding om in de komende tien jaar tegemoet te komen aan de woningvraag. Er worden momenteel meer appartementen gebouwd dan vroeger, maar daar is ook behoefte aan. Voor de langere termijn dreigt er overaanbod, en is er een nationale verstedelijkingsstrategie nodig.

U kunt het artikel hier bekijken