nieuwsjpg

Socrates 2015 is gereed

48

Gepubliceerd op 31 december 2015

ABF Research heeft eind 2015 de nieuwe Socrates-prognoses opgeleverd.

Al weer zo‘n 15 jaar stelt ABF ieder jaar opnieuw Socrates-prognoses op. Daarbij wordt voortgeborduurd op de eveneens jaarlijks bijgestelde Primos prognose. Dit jaar zijn vier scenario’s opgesteld die enerzijds samenhangen met de macro-economische ontwikkeling en anderzijds samenhangen met de mate waarin verhuurders gebruik maken van mogelijkheden om de randvoorwaarden vanuit het Rijksbeleid in te vullen.

De Socrates-prognose levert informatie over huishoudenontwikkeling, inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt (kwantitatief en kwalitatief) en de mate waarin zich spanningen voordoen op de woningmarkt. In de publicatie "Socrates - Transparantie in cijfers" is in begrijpelijke taal opgeschreven hoe het model werkt.

Prognose bestemd voor een veelheid van partijen

Net als de andere modellen van ABF, wordt ook het Socrates model ieder jaar – waar nodig – verbeterd. De afgelopen jaren is het effect van huurverhogingen en huurharmonisatie steeds beter in beeld gebracht. Dit jaar zijn daaraan de effecten toegevoegd van de nieuwe passendheidsnorm. Verder is dit de eerste Socrates prognose die volledig uitgaat van de vernieuwde woningvoorraadinformatie van het CBS welke gebaseerd is op de BAG.

Van deze Socrates prognoses wordt gebruik gemaakt door verschillende beleggers, bouwers, woningcorporaties en overheden. De informatie die het model oplevert biedt (a) bouwersinformatie over de marktpotentie van nieuwbouw naar type, prijs en woonmilieu, (b)beleggers en corporaties een beeld van de verhuurbaarheid van hun bezit alsmede van de mogelijkheden tot verkoop en (c) overheden een beeld van de verschuivingen in de woningbehoefte en daarmee gewenste locaties op langere termijn.

Lees meer over: Socrates, Primos.