nieuwsjpg

SYSWOV 2020 beschikbaar

48

Gepubliceerd op 10 juli 2020

SYSWOV , oftewel het Systeem Woningvoorraad, is geactualiseerd en beschikbaar! De dataset van SYSWOV 2020 is uitgebreid met de stand van 1-1-2019 alsmede met de mutaties over 2018, onderscheiden naar de kenmerken eigendom (corporatieverhuur, overige verhuur, koop), woningtype (een-/meergezins), oppervlakte en bouwjaar. ABF Research onderhoudt SYSWOV voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nieuw in SYSWOV 2020 is de toevoeging van de zogeheten eigendomsmutaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aantallen woningen die van corporatieverhuur naar koop zijn gewijzigd. In het verleden waren niet van alle overgangen cijfers voorhanden maar hierin is nu voorzien. Overigens zijn de eigendomsmutaties over 2018 niet beschikbaar, in verband met de overstap van het CBS naar een nieuwe databron voor de afleiding van het kenmerk eigendom.

Data zijn in te zien via syswov.datawonen.nl. Een toelichting bij de data is te vinden onder het kopje Documenten in de menustructuur. Niet alle data zijn echter openbaar. Voor bepaalde kruisingen van variabelen, alsmede data op de laagste schaalniveaus (zoals postcodegebieden), zijn aanvullende data te bestellen bij ABF.

Lees meer over SYSWOV en andere (prognose)modellen van ABF.