nieuwsjpg

Terugblik op het ontstaan van het woningtekort

48

Gepubliceerd op 15 februari 2021

Nederland wordt geteisterd door woningnood. Hoe komt Nederland aan zo’n groot woningtekort en welke lessen zijn er uit het ontstaan van dit tekort te leren?

In deze terugblik gaan we terug naar 2006. Er wordt verwacht dat bevolkingsdaling in Nederland in 2035 een feit is. In een invloedrijk rapport wordt met veel pertinentie betoogd dat het beleid op dit nieuwe demografische perspectief aangepast dient te worden. De geest van dit rapport heeft vele jaren rondgewaard in Nederland. Tijdens de financiële crisis worden massaal woningbouwplannen geschrapt. Er zou geen vraag meer naar woningen zijn. Bedoeld wordt dat er geen vraag meer naar koopwoningen is. Niet verwonderlijk want de prijzen dalen sterk. De vraag naar huurwoningen wordt niet (h)erkend. Tot overmaat van ramp ruilen PvdA en VVD beperking van de hypotheekrenteaftrek uit tegen een verhuurderheffing die corporaties zwaar treft. De woningbouw zakt in. Ondertussen groeit de bevolking veel sneller dan verwacht. Nederland is tijdens en na de crisis een aantrekkelijk vestigingsland. Prognoses worden keer op keer omhoog bijgesteld. Het woningtekort loopt ondanks een toenemende woningproductie verder op. De omschakeling naar een hogere woningproductie gaat veel te traag. Meer plancapaciteit is nodig, maar plannen maken kost geld en prognoses zijn onzeker.

De terugblik is hier te downloaden

Deze terugblik is geschreven ten behoeve van het rapport De woning(beleggings)markt in beeld, dat Capital Value in samenwerking met ABF Research jaarlijks publiceert. De bijdrage van ABF bestaat uit het monitoren van ontwikkelingen op de huur- en de koopmarkt. Daarnaast wordt de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad naar eigendomsvorm en prijssegment beschreven. Het complete rapport is bij Capital Value te bekomen https://www.capitalvalue.nl/onderzoek/de-woningbeleggingsmarkt-in-beeld

Lees meer over woningmarktonderzoek

Meer weten?

Neem contact op met: Berry Blijie 015 27 99 331 of Léon Groenemeijer 015 27 99 340