nieuwsjpg

Toenemende baankansen voor bijna alle leeftijden

238

Gepubliceerd op 01 november 2017

Het effect van de aantrekkende economie is ook zichtbaar in het verschil tussen instroom en uitstroom op de arbeidsmarkt. Dit instroomsaldo laat de afgelopen jaren voor werkenden in bijna alle leeftijdsklassen een positieve ontwikkeling zien: voor werkenden tot en met 63 jaar is het instroomsaldo tussen 2013 en 2016 elk jaar verbeterd.

Het arbeidsvolume in Nederland bedraagt bijna 7 miljoen voltijdsbanen, inclusief de banen van zelfstandigen. Als gevolg van jaarlijkse instroom en uitstroom op de arbeidsmarkt verandert het arbeidsvolume. Een positief instroomsaldo geeft aan dat het arbeidsvolume toeneemt. Bij een negatief instroomsaldo neemt het arbeidsvolume af. Het instroomsaldo laat over het algemeen een dalende trend zien bij toenemende leeftijd: het instroomsaldo van jongeren is groter dan het instroomsaldo van ouderen.

De figuur toont het instroomsaldo per eenjaarleeftijdsklasse. Tussen 2013 en 2016 is het instroomsaldo voor werkenden tot en met 63 jaar elk jaar verbeterd. Ook is zichtbaar dat in 2013 het arbeidsvolume alleen groeide voor personen tot en met 26 jaar en daarna afnam, terwijl in 2016 het arbeidsvolume groeide voor personen tot en met 50 jaar.

Toelichting
Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

Lees meer over Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes
of download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.