nieuwsjpg

Transparantie in de watersector

48

Gepubliceerd op 12 oktober 2017

In 2017 heeft ABF Research wederom diverse benchmarkonderzoeken in de watersector mogen ondersteunen. De onderzoeken dragen bij aan een grotere transparantie in de watersector. De organisaties in de sector gebruiken de benchmark om te leren, te verbeteren en verantwoording af te leggen. De benchmarkonderzoeken in 2017 betreffen:

  • Nationale drinkwaterbenchmark, in opdracht van Vewin (afgerond).
  • Internationale drinkwaterbenchmark, in opdracht van Stichting EBC Foundation (lopend).
  • Algemene uitvraag onder waterschappen, in opdracht van de Unie van Waterschappen (afgerond).
  • Financiële uitvraag onder waterschappen, in opdracht van de Unie van Waterschappen (lopend).
  • Bedrijfsvergelijking waterkeringen, in opdracht van de Unie van Waterschappen (afgerond).

ABF ondersteunt de onderzoeken door middel van benchmarkplatforms (Ballroom), vragenlijsten, geautomatiseerde datacontroles, dynamische rapportages en online rapportagefaciliteiten (Swing). In 2017 zijn op al deze onderdelen vernieuwingen doorgevoerd.

De resultaten van uitvragen onder waterschappen zijn grotendeels openbaar (waterschapsspiegel en waterschapspiegel belastingen).

Doordat de meeste onderzoeken inmiddels diverse jaren lopen is er steeds meer sprake van een waardevolle database die ook voor specifiek vervolgonderzoek en onderzoek naar historische ontwikkelingen kunnen worden gebruikt.

Lees meer over: Ballroom, Swing, Prestatievergelijking/Benchmarking.