nieuwsjpg

Tussenrapportage Socrates 2016

48

Gepubliceerd op 07 april 2016

ABF Research heeft zojuist een voorlopige versie van de Socrates 2016 prognoses opgeleverd. Deze voorlopige versie is gemaakt op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; onder andere ten behoeve van de Staat van de Volkshuisvesting. In deze voorlopige versie wordt rekening gehouden met de instroom van asielmigranten zoals waarneembaar vanaf medio 2015. Bovendien zijn de modelparameters nu gebaseerd op het nieuwe WoON2015 dat begin april door BZK naar buiten is gebracht.

Deze Socrates prognose borduurt voort op de eveneens bijgestelde voorlopige Primos 2016 prognose. Ook deze prognose heeft dus de status van voorlopig. Zowel de Primos als de Socrates prognoses zullen na de zomer definitief vastgesteld worden wanneer een aantal nu nog ontbrekende gegevens beschikbaar is.

Al weer zo‘n 15 jaar stelt ABF ieder jaar Socrates-prognoses op.Net als in de prognoses van de laatste jaren, zijn ook nu vier scenario’s opgesteld die enerzijds samenhangen met de macro-economische ontwikkeling en anderzijds samenhangen met de mate waarin verhuurders gebruik maken van mogelijkheden om de randvoorwaarden vanuit het Rijksbeleid in te vullen.

De Socrates-prognose levert informatie over huishoudenontwikkeling, inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt (kwantitatief en kwalitatief) en de mate waarin zich spanningen voordoen op de woningmarkt. In de publicatie "Socrates - Transparantie in cijfers" is in begrijpelijke taal opgeschreven hoe het model werkt.

Prognose bestemd voor een veelheid van partijen

Van deze Socrates prognoses wordt gebruik gemaakt door een veelheid van organisaties: beleggers, bouwers, woningcorporaties en overheden. De informatie die het model oplevert biedt (a) bouwers informatie over de marktpotentie van nieuwbouw naar type, prijs en woonmilieu, (b) beleggers en corporaties een beeld van de verhuurbaarheid van hun bezit alsmede van de mogelijkheden tot verkoop en (c) overheden een beeld van de verschuivingen in de woningbehoefte en daarmee gewenste locaties op langere termijn.

Download hier het rapport.

Lees meer over: Socrates, Primos.