nieuwsjpg

Update Inventarisatie Plancapaciteit – oktober 2018

48

Gepubliceerd op 17 januari 2019

Nederland kampt met een oplopend woningtekort. ABF Research heeft de opdracht om halfjaarlijks de plancapaciteit voor woningbouw in beeld te brengen en deze te confronteren met de woningbehoefteraming. In het recent verschenen rapport Update Inventarisatie Plancapaciteit 2018 zijn de meest actuele cijfers over de plancapaciteit (via de provincies) en de woningbehoefte (uit de Primos-prognose 2018) samengebracht. Daarbij is de definitie van de woningbehoefte aangepast op basis van de nieuwe definitie van het woningtekort. Naast de woningbehoefte volgens de Trendraming is ook een bandbreedte in de demografische groei geanalyseerd. Daartoe zijn er twee varianten van de Primos-prognose 2018 opgesteld: Hoog en Laag.

Bekijk de publicatie.