nieuwsjpg

Update prognosemodellen

48

Gepubliceerd op 31 december 2015

ABF Research heeft in 2015 wederom haar prognoses geüpdatet. Al meer dan 10 jaar stelt ABF jaarlijks een aantal prognoses op:

  • De Primos prognose beschrijft de te verwachten ontwikkeling van bevolking, huishoudens en kwantitatieve woningbehoefte tot op het niveau van (delen van) gemeenten. De Primos prognose vormt daarmee de onderlegger voor verschillende hier op voortbordurende prognoses.
  • De Socrates prognose geeft inzicht in vraag en aanbod op de woningmarkt en de meer kwalitatieve woningbehoefte, tot op het niveau van (delen van) gemeenten.
  • De Hermes prognose bevat de verwachtingen ten aanzien van in- en uitstroom en de samenstelling naar persoon- en baankenmerken bij verschillende sectoren en bedrijfstakken, tot op regionaal niveau.
  • De Carmen prognose beschrijft de beroepsbevolking naar wel of niet werkzaam en naar leeftijd en geslacht per gemeente.
  • De Apollo prognose schat het aantal studenten naar woonsituatie per studiestad en woonstad op basis van de nationale referentieraming.
  • De Orpheus prognose geeft de te verwachten ontwikkeling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs, per school.

Prognoses bestemd voor een veelheid van partijen

Alle modellen worden ieder jaar – waar nodig – verbeterd. Zo wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe systematiek voor prognoses omtrent wonen met zorg, tot op het niveau van (delen van) gemeenten. Enkele jaren terug is hiervoor het Fortuna model ontwikkeld. Dat model wordt op dit moment herzien.

Van deze prognoses wordt gebruik gemaakt door gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, koepelorganisaties, waterschappen, provincies, rijksoverheid, bouwers, beleggers en tal van adviesbureaus.

Lees meer over: Socrates, Primos, Hermes, Apollo, Orpheus, Fortuna.