nieuwsjpg

Veiligheidsmonitor 2020

48

Gepubliceerd op 17 maart 2020

In maart 2020 zijn de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2019 gepubliceerd. De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks (in oneven jaren) terugkerend onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap.

De VM wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gemeenten en politie.

ABF Research heeft de belangrijkste resultaten van het onderzoek gebundeld en beschikbaar gesteld via de website veiligheidsmonitor.databank.nl.

Via de regioprofielen op deze website wordt snel en duidelijk inzichtelijk op welke terreinen het gebied dat u selecteert hoger of lager scoort dan de gemiddelde scores. Daarnaast zijn ook regiorapportages en factsheets beschikbaar. Mocht u nog meer data willen, kunt u vervolgens in de databank terecht.

Voor oversampling deelnemers van de Veiligheidsmonitor is ­een – voor andere gebruikers afgeschermd ­– gedeelte van de website beschikbaar waarmee tot op het niveau van de oversampling de data kunnen worden ingezien.

Heeft u vragen over de website veiligheidsmonitor.databank.nl?
Stuur dan een e-mail naar veiligheidsmonitor@databank.nl.