nieuwsjpg

Veiligheidsmonitor geactualiseerd met gegevens 2016

48

Gepubliceerd op 14 april 2017

De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat zich richt op de vraag hoe de inwoners van Nederland de leefbaarheid van hun woonomgeving ervaren. In het onderzoek worden vragen gesteld over hoe veilig ze zich voelen of hoe vaak ze slachtoffer zijn van criminaliteit, over overlast in de buurt of over preventiemaatregelen. Ten slotte wordt de mening gevraagd naar het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat jaarlijks ruim 65.000 enquêtes onder de Nederlandse bevolking afnemen om de resultaten op het niveau van politiedistricten en voor grotere gemeenten te kunnen publiceren. Politiekorpsen en gemeenten die verder willen inzoomen kopen extra enquêtes in. Daarbij kunnen deelnemers zelf kiezen met welke frequentie ze aan de monitor willen deelnemen. Door met één onderzoeksmethode en vragenlijst te werken levert de VM op eenduidige wijze cijfers over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau.

Deelnemers krijgen de beschikking over de eigen microdata. Ook worden de uitkomsten in een online databank nader ontsloten. ABF Research heeft met behulp van de Swing software deze databank ingericht. De resultaten kunnen op eenvoudige en snelle manier worden gepresenteerd en binnen enkele stappen in de tijd of regionaal worden vergeleken.

Voor niet-deelnemers is een versie beschikbaar via demo veiligheidsmonitor. Deze demoversie bevat dezelfde data en functionaliteiten als de originele monitor met dit verschil dat de gegevens beschikbaar zijn vanaf het niveau van de politiedistricten.

Voorbeeld Factsheet Veiligheid 2016

Lees meer over: Swing.