nieuwsjpg

Vernieuwde website findo.nl – Data Financiën Decentrale Overheden

48

Gepubliceerd op 20 april 2020

Op zoek naar informatie over financiën van gemeenten en provincies? Kijk dan op de vernieuwde website www.findo.nl, die ABF Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft gemaakt. Findo.nl is het vervolg op de pilot van de website financiengemeenten.nl.

Via deze website zijn cijfers over financiën van decentrale overheden, zoals het gemeentefonds, baten en lasten en financiële kengetallen, voortaan op één plek in te zien. Deze informatie was tot nu toe versnipperd, niet altijd even toegankelijk en niet overal eenduidig. Door deze cijfers nu te bundelen op één platform, wil BZK de eindgebruikers op een transparante wijze inzicht geven in de financiële positie van gemeenten en provincies.

Gebruiksvriendelijke dashboards wijzen de gebruiker in één oogopslag op de belangrijkste informatie. Grafieken en cijfers kunnen worden gedeeld en gedownload. Daarnaast kan de meer ervaren gebruiker zelf presentaties samenstellen in de databank.

De website wordt de komende jaren verder ontwikkeld en is toegankelijk voor iedereen.