nieuwsjpg

Vernieuwde website waarstaatjegemeente

48

Gepubliceerd op 26 mei 2015

Op 12 mei heeft VNG/KING haar vernieuwde website waarstaatjegemeente gelanceerd. Deze website is gemaakt met Swing Ballroom en de nieuwe module Swing Mosaic. Met deze site beoogt KING op zeer laagdrempelige manier de belangrijkste kerncijfers van 15 thema’s inzichtelijk te maken voor gemeenten en referentiegebieden. Gemeenten kunnen hun cijfers eenvoudig vergelijken met andere gemeenten en gebieden.

In nauwe samenwerking tussen VNG/KING en ABF Research is een nieuwe Swing module ontwikkeld (Swing Mosaic). Het basisidee is afkomstig van KING en samen met ABF is dit verder uitgewerkt tot de versie 1.0 die er nu ligt.  Hiermee kunnen dashboards gemaakt worden van de belangrijkste kerncijfers van uiteenlopende thema’s. ABF Research heeft de software geleverd en KING heeft zelf de dashboards gemaakt. De thema’s en kerncijfers zijn gekoppeld aan Swing en daarom ook in de Swing database van KING terug te vinden.