nieuwsjpg

Vernieuwde Wmo-monitor is live!

48

Gepubliceerd op 28 september 2017

In opdracht van het CAK heeft ABF Research de Wmo-monitor grondig herzien qua inhoud en presentatie. Sinds vorige week kunnen alle gemeenten in Nederland gebruik maken van een uitgebreide databank, een rekenmodel voor eigen bijdrage simulaties, diverse rapporten en de volgende drie dashboards:

  • Monitoren en sturen van zorggegevens: U ziet in één oogopslag de verdeling van de klantpopulatie naar ondersteuningsvorm. En het percentage klanten met een PGB. Leveren uw gecontracteerde zorgaanbieders de gegevens tijdig en juist aan bij het CAK? Het antwoord op deze vraag vindt u ook terug in dit dashboard.
  • Toetsen en evalueren beleid: Wat zijn de effecten van uw beleid? En welk effect heeft een beleidswijziging op uw klant? Dit vindt u terug in dit dashboard. Bekijk hier ook hoeveel cliënten de minimale eigen bijdrage betalen. En hoeveel cliënten contact opnemen met het CAK. Welke vragen stellen ze dan?
  • Financiële verantwoording en controle: U kunt hier nagaan of de inkomsten uit de eigen bijdrage overeenkomen met uw begroting. En hoeveel de klant in uw gemeente gemiddeld aan eigen bijdrage betaalt. Daarnaast ziet u hoeveel klanten er een betalingsregeling met het CAK afsluiten.

Meer informatie over de Wmo-monitor is hier terug te vinden. Ook zijn er binnenkort webinars waarin het gebruik wordt toegelicht.