nieuwsjpg

Vierde Aedes Benchmark gepresenteerd

48

Gepubliceerd op 23 november 2017

Vandaag wordt de vierde jaargang van de Aedes benchmark gepresenteerd. Aan de benchmark doen 303 woningcorporaties mee, die gezamenlijk bijna alle corporatiewoningen (98 procent) vertegenwoordigen. ABF Research heeft ook dit jaar het prestatieveld Beschikbaarheid en Betaalbaarheid mede mogelijk gemaakt. Met dit prestatieveld kunnen corporaties hun maatschappelijke prestaties zichtbaar maken, vergelijken én van elkaar leren. Voor het prestatieveld zijn drie deelscores opgesteld die samen uit acht indicatoren bestaan. De indicatoren hebben betrekking op de hoogte van de huur, de beschikbaarheid van woningen voor lage inkomensgroepen en de mate waarin corporaties deze groepen bedienen. Het prestatieveld geeft hiermee een evenwichtig beeld over de bijdrage die een corporatie kan leveren aan beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Wilt u meer weten over de wijze waarop ABF Research Beschikbaarheid en Betaalbaarheid voor uw organisatie inzichtelijk kan maken zodat u hier beter op kunt sturen, neem dan contact op met Berry Blijie 015 27 99 331.

Meer informatie over woningmarktonderzoek.