nieuwsjpg

Webinarreeks arbeidsmarktprognose zorg en welzijn

48

Gepubliceerd op 16 december 2020

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ABF Research een nieuw prognosemodel ontwikkeld voor de sector zorg en welzijn. Begin november heeft de minister van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd over de prognoseresultaten.

In de 11 branches die tesamen de sector zorg en welzijn vormen zijn momenteel 1,35 miljoen werknemers actief. Naar verwachting groeit het aantal werknemers tot 1,43 miljoen in 2022 en 1,58 miljoen in 2030. Het personeelsaanbod blijft achter bij de arbeidsvraag, waardoor het personeelstekort oploopt tot 57 duizend werknemers in 2022 en 132 duizend werknemers in 2030. Met name de branches verpleging en verzorging, thuiszorg en ziekenhuizen laten een relatief hoog personeelstekort in 2030 zien. Binnen de mbo- en hbo-beroepsgroepen, waarop het prognosemodel zich primair richt, spelen de tekorten met name bij de beroepsgroepen verzorgende (niveau 3) en verpleegkundige (niveau 4).

Via de landingspagina https://www.prognosemodelzw.nl/ zijn dashboards voor de branches en de regio’s beschikbaar.

Vertegenwoordigers van zorgorganisaties kunnen via de landingspagina een account opvragen waarmee kan worden ingelogd op de online tool met meer prognoseresultaten.

De prognoseresultaten zijn opgesteld met behulp van het Hermes-model van ABF. De dashboards zijn ontwikkeld op basis van de Swing Mosaic-software van ABF. De online tool is gebaseerd op de Swing Viewer-software van ABF.

Aan de hand van een webinarreeks uit 4 delen geeft ABF uitleg over de werking van het model en prognoseresultaten.

Kijk hier webinar 1 (3 december) en webinar 2 (15 december) terug.

Lees meer over Hermes, Swing Mosaic, Swing Viewer.