nieuwsjpg

Woningtekort blijft nog tot zeker 2030 groot probleem

48

Gepubliceerd op 20 juni 2019

Met deze kop verwijst het Algemeen Dagblad van 14 juni jl. naar de uitkomsten van de onlangs gepubliceerde Primos-prognose 2019 van ABF Research.

In het artikel wordt aangegeven dat de woningnood in Nederland nog zeker tien jaar blijft duren. In 2030 zijn er nog steeds 200.000 woningen te weinig. Met name in de Randstad blijft de situatie nijpend. De regionale verschillen zijn groot.

De Primos-prognose geeft een beeld van de toekomstige ontwikkeling van de bevolking, het aantal huishoudens en de woningbehoefte per gemeente. Het Primos-model kan ook worden ingezet voor doorrekeningen met andere, lokale of regionale, uitgangspunten zoals een ander bouwprogramma of migratiegestuurde verwachtingen.

In aansluiting op de Primos-prognose biedt de Socrates-prognose zicht op de kwalitatieve aspecten van de woningmarkt en wordt de vraag naar woningen onderscheiden naar eigendom, woningtype, prijsklasse en woonmilieu. Ook komt uit deze prognose de huisvesting van verschillende doelgroepen naar voren. Ook Socrates 2019 kan, eventueel met een aangepaste scenario, ingezet worden voor lokaal en regionaal onderzoek, voor bijvoorbeeld gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars.