nieuwsjpg

WoON 2015 beschikbaar

49

Gepubliceerd op 08 april 2016

Op 7 april j.l. is het Woon Onderzoek Nederland 2015 (WoON 2015) beschikbaar gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit omvangrijke, driejaarlijkse onderzoek is een belangrijke graadmeter voor de Nederlandse Woningmarkt. Het WoON biedt inzicht in ontwikkelingen in de voorraad, woonsituatie en – beleving van huishoudens en de verhuisbewegingen en –plannen.

Na 2009 en 2012 mocht ABF Research ook dit jaar weer de kernpublicatie schrijven in opdracht van het ministerie van BZK. Dit rapport is op het WoON Congres 2015 van 7 april aan minister Blok aangeboden. ABF Research is als geen ander bekend met het WoON en in staat de uitkomsten voor regionale partijen als gemeenten en corporaties in beeld te brengen.

Het nieuwe WoON is ook gebruikt voor de update van de ABF prognosemodellen Primos en Socrates. Samen met de verwerking van de laatste demografische trends (waaronder de recente vluchtelingenstromen) en het geldende woonbeleid (zoals toewijzingsregels sociale huur, nieuw WWS, passendheidstoets), geven de prognoses een actueel beeld van de uitdagingen waarvoor de Nederlandse Woningmarkt de komende jaren staat.

Meer weten? Informeer over de mogelijkheden voor een woningmarktonderzoek voor uw regio bij Berry Blijie 015 27 99 331 of Wim Faessen 015 27 99 317.