nieuwsjpg

WoON 2018 beschikbaar voor uw woningmarktonderzoek

48

Gepubliceerd op 12 april 2019

Op 4 april jl. is in Den Haag het landelijke wooncongres gehouden, waarin de eerste uitkomsten van het landelijke woononderzoek (WoON) 2018 bekend zijn gemaakt (zie woononderzoek.nl). ABF Research is sinds jaar en dag van begin tot eind betrokken bij het WoON: van de totstandkoming van het bestand tot het toepassen van de uitkomsten voor eigen producten én voor klanten.

Zo neemt ABF de dataprocessing voor zijn rekening om tot een goed en bruikbaar onderzoeksbestand te komen. ABF is betrokken geweest bij verschillende presentaties op het wooncongres en heeft de uitkomsten van het WoON 2018 al in studies naar krimp en middenhuur verwerkt. Ook draagt ABF zorg voor de publicatie van de uitkomsten via de website CitaVista en de publicatie Cijfers over Wonen en Bouwen - beide in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

ABF is dus volledig thuis in het WoON en is dan ook als geen ander geschikt om de uitkomsten door te vertalen naar de lokale context. Hiermee bieden we essentiële inzichten aan gemeenten en corporaties over de woningmarkt waarin zij actief zijn. Het WoON biedt de mogelijkheid om diverse woningmarktvragen te beantwoorden, zoals de tevredenheid met de woning en woonomgeving, de betaalbaarheid van het wonen of de verhuiswensen van starters en doorstromers.

Daarnaast worden de gegevens uit het WoON door ABF gebruikt om de prognoses te actualiseren: de Primos-prognose voor de kwantitatieve woningbehoefte, de Socrates-prognose voor de kwalitatieve woningbehoefte en de Fortuna-prognose voor de vraag naar geschikte huisvesting voor ouderen en naar intramurale huisvesting. Op basis van deze prognoses kan ABF voor elke gemeente en regio in Nederland de toekomstige woningmarkt schetsen en een beeld geven van de ontwikkeling van het woningtekort (of -overschot), dus ook voor uw woongebied!

Lees meer over woningmarktonderzoek, Syswov, Primos en Socrates.