over_abfjpg

Kwaliteitssysteem

ABF Research beschikt over ISO certificaten 9001, 20252 en 27001 en is een Fair Data Company.

Vanaf 2008 werkt ABF Research volgens de internationale ISO normen. De werkprocessen zijn vastgelegd in de kwaliteitshandboeken.

  • In 2010 behaalde ABF het ISO 9001 certificaten. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.
  • In 2012 behaalde ABF het ISO 20252 certificaat dat zich richt op het kwaliteitsmanagementsysteem voor onderzoeksorganisaties.
  • In 2015 behaalde ABF het ISO 27001 certificaat. Dit certificaat staat garant voor een doordacht informatie beveiligingssysteem.

Daarnaast conformeert ABF zich als lid van de Marktonderzoek Associatie (MOA) aan de strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens. Daarmee mag ABF Research het Fair Data keurmerk voeren.

Logo van FairData

Voorbeelden van concrete maatregelen die de afgelopen tijd zijn genomen (of aangescherpt):

  • Medewerkers zien altijd en heel simpel, namelijk aan de kleur van de mappen op de diverse schijven, of de daarin opgeslagen gegevens “gevoelige” informatie bevatten.
  • Echte privacy-gevoelige gegevens worden opgeslagen op een extra beveiligde en gemonitorde schijf op ons netwerk en zijn uitsluitend toegankelijk voor projectmedewerkers. Projectmedewerkers tekenen een aanvullende vertrouwelijkheidsverklaring voor de toegang tot deze gegevens.
  • Gevoelige gegevens van en voor klanten worden verstuurd via een beveiligde upload / download manager.
  • Harde schijven zijn geëncrypt zodat gegevens ook bij diefstal van hardware niet op straat komen te liggen.
  • De servers waarop websites van klanten draaien zijn ondergebracht bij ABF en op een colocatie. Deze systemen zijn gemirrord zodat ze elkaars taak kunnen overnemen.
  • De serverruimten zijn voorzien van toegangsbeveiliging, klimaat controle en systemen voor het opvangen van stroomuitval.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Christiaan Hoekstra 015 27 99 384.