over_abfjpg

Opdrachtgevers

ABF Research heeft met veel klanten een langdurige relatie: overheden, woningcorporaties, koepelorganisaties en bedrijven maken gebruik van onze kennis en kunde. Ook Belgische en Duitse overheden en instellingen weten ons steeds beter te vinden. Toon klantenvoorbeelden informatiesystemen.

Klanten zijn onder andere:

Ministeries

 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Infrastructuur en Milieu
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Veiligheid en Justitie
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Jan Hooft van Huijsduijnen 015 27 99 342 Jeroen de Kort 015 27 99 341

Provincies, stadsregio’s en gemeenten

 • Nagenoeg alle provincies
 • Meer dan 100 gemeenten van noord tot zuid
 • Van klein tot groot: van Ubbergen tot Amsterdam
 • Regionale samenwerkingsverbanden, zoals Stadsregio Eindhoven, Stadsregio Haaglanden, Parkstad Limburg, Regio West-Brabant, Regio West-Friesland
Jan Hooft van Huijsduijnen 015 27 99 342 Cock Meijers 015 27 99 360

Koepelorganisaties en brancheverenigingen

 • Verenigingen en Stichtingen: Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), VNG, Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
 • Opleidingsfondsen: A+O Metalektro, OOM (metaalbewerking), overige technische fondsen, KIKK (recreatie)
 • Brancheverenigingen: Aedes, KHN (horeca), STL (transport & logistiek), MBO Raad, NEPROM, Bouwend Nederland, Mediafederatie, VSCD (schouwburgen & theaters), Kences (studentenhuisvesting), Vewin (waterbedrijven), Unie van Waterschappen
Jeroen de Kort 015 27 99 341 Eric Verhoog 015 27 99 322

Zorginstellingen

 • GGD Nederland en regionale GGD-organisaties
 • MEE Nederland en regionale MEE-organisaties
 • Regionale OndersteuningsStructuren (ROS’en)
 • CIZ, hulpverleningsdiensten, zorgverzekeraars
 • Stichting Jeugdgezondheidszorg, JGZ-instellingen
 • Zorgverleners, zoals De Zorgboog, Laurens, MCH, Orbis, Sensire
Jan Hooft van Huijsduijnen 015 27 99 342 Arjen van der Meer 015 27 99 314

Bedrijven

 • Vastgoedpartijen: Achmea Vastgoed, ASR Vastgoedontwikkeling, BAM Woningbouw, BPF Bouwinvest, Bouwfonds, Vesteda, DTZ Zadelhoff, FGH Vastgoed
 • Financiële instellingen: Rabobank, FGH, ABN-AMRO
 • (Markt-)onderzoeksbureaus: Companen, GfK Panel Services, Intomart GfK, I&O Research, OTB, Partoer, Pon, TNO, Tympaan Instituut, VGG Adviseurs
 • Nutsbedrijven: Stedin, WML, Vitens, Evides, PWN, Waternet
Jeroen de Kort 015 27 99 341 Michel Zuierveld 015 27 99 366

Woningcorporaties en overige instanties

 • Woningcorporaties: Actium, Portaal, Vesteda, Woonzorg, De Woonstichting, Woonservice, Ymere, DUWO, Acantus, Domesta, Futura
 • Overheidsinstanties: Agentschap NL, CBS, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Kamer van Koophandel, Waterschappen
 • Buitenlandse (overheids-)instanties: Stad Antwerpen, Stad Gent, Guidea, GfK Audimetrie, Ministerie van Duitstalige gemeenten
Jan Hooft van Huijsduijnen 015 27 99 342 Berry Blijie 015 27 99 331