over_abfjpg

Gebruiksmonitor web-applicaties

Swing is een online softwarepakket waarmee op zeer gebruiksvriendelijke manier statistische en geografische informatie beheerd, geanalyseerd, verspreid en gepresenteerd wordt. Overheidsinstellingen, koepelorganisaties en private partijen maken veelvuldig gebruik van Swing.  Meer info op www.swing.eu Alle Swing-applicaties worden door ABF gehost. Er zijn  een paar honderd Swing-applicaties.

Per Swing-applicatie wordt het gebruik gemonitord. Dit betreft het aantal sessies per dag, week, maand en jaar. Binnen elke sessie wordt verder gemonitord wat de gebruiker gedaan heeft. We zouden wekelijks een overzicht willen hebben van alle aantallen sessies van alle applicaties. Dit voorkomt handmatig alle applicaties af te lopen. Voor ABF is dat van belang omdat bij teruglopend gebruik van een applicatie ook de kans toeneemt dat de klant stopt met de licentie. Het is voor ABF een early-warning systeem.

Opdracht

  • De stagiair heeft ervaring met of doet ervaring op met het ontwikkelen van software op basis van C#, asp.NET en OO programmeren.
  • De stagiair heeft of doet ervaring op met MS SQL en schrijven van queries
  • De stagiair ontwikkelt een tool die per server het gebruik van alle applicaties verzamelt.
  • De stagiair ontwikkelt een webservice waarmee het gebruik per server kan worden opgehaald.
  • De stagiair ontwikkelt een pagina voor de weergave van deze gegevens.
  • De stagiair heeft of doet ervaring op met HTML5, css en javascript

Interesse? Neem contact op met Jan Hooft van Huijsduijnen 015 27 99 342. Hierbij vermeld je het stage/scriptie opdrachtnummer. Stuur een kort CV en recente cijferlijst mee.