over_abfjpg

Kwantitatief arbeidsmarktonderzoek

De arbeidsmarkt is continu in beweging door instroom en uitstroom van werkenden. Bovendien zijn er allerlei structurele veranderingen in de arbeidsmarkt, zoals toenemende arbeidsparticipatie onder vrouwen en ouderen,  een toenemend aantal zelfstandigen en overgang van werkgelegenheid in industrie naar werkgelegenheid in dienstensector. Ook de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt steeds belangrijker, voor opleidingsinstellingen en werkgevers. Voor arbeidsmarktvraagstukken werkt ABF Research met een omvangrijke en unieke combinatie van databronnen die afkomstig zijn van belastingdienst, UWV, pensioenfondsen, gemeenten en commerciële dataleveranciers. ABF verricht voor klanten kwantitatief arbeidsmarktonderzoek om antwoord te geven op klantspecifieke vragen, zoals arbeidsmarktprognoses, effectiviteit van opleidingen of strategische personeelsplanning. Maar ook hebben we nog veel vragen die onbeantwoord blijven, omdat ons de tijd ontbreekt er ècht in te duiken. ABF biedt stagiaires flexibiliteit om gezamenlijk een arbeidsmarktvraagstuk te definiëren en uit te diepen.

Heb je interesse om arbeidsmarktprocessen helder te maken en te modelleren om zo bij te dragen aan betere besluitvorming op dit gebied? Houd je ervan om te puzzelen op moeilijke vraagstukken, beheers je SPSS en kan je programmeren? Stuur ons je motivatiebrief, CV en een recente cijferlijst en wellicht ben je binnenkort bij ABF aan het werk.

Contact: Jeroen de Kort 015 27 99 341.