over_abfjpg

Ontwikkeling Software voor Statistische Analyse

ABF Research heeft al heel lang eigen software voor statistische analyse, genaamd Surfox. Dit programma dateert uit de tijd voor grafische gebruikersinterfaces, maar het wordt intern nog veel gebruikt. Ten behoeve van een klant is een web applicatie gebouwd, die eveneens statistische analyses van data mogelijk maakt. Deze web applicatie bevat een deel van de functionaliteit van Surfox en heeft de naam Sharpfox gekregen, omdat het is ontwikkeld op basis van C# (C Sharp). Recent is op basis van de achterliggende functionaliteit van de web applicatie een Windows applicatie gemaakt, in eerste instantie bedoeld voor intern gebruik, maar mogelijk ook voor gebruik door specifieke klanten.

Sharpfox moet met betrekking tot verschillende aspecten verder worden ontwikkeld:

  • De rekenmodule, die de statistische analyse uitvoert, moet verder worden uitgewerkt, zodat deze gebruikt kan worden voor zowel de webapplicatie als de Windows applicatie.
  • Er is een lijst van gebruikerswensen voor extra functionaliteit die geïmplementeerd zou moeten worden.
  • De rekenmodule is vooral geschikt voor relatief kleine bestanden tot 100.000 records. Voor dergelijke bestanden presteert het programma erg goed. De rekenmodule dient echter ook grotere bestanden met mogelijk miljoenen records aankunnen.
  • De gebruikersinterface van zowel de Windows applicatie als de web applicatie zou zo mogelijk verbeterd moeten worden.

Een mogelijkheid voor verdere uitbreiding van de functionaliteit van de rekenmodule is door gebruik te maken van reeds beschikbare functionaliteit, bijvoorbeeld van het gratis pakket R, een software omgeving voor statistische berekeningen en grafische weergave. Daartoe zou vanuit Sharpfox via een software interface functionaliteit van R moeten worden aangeroepen, waarna de resultaten binnen Sharpfox zouden worden gepresenteerd.

Opdracht

  • De stagiair werkt mee aan de verdere ontwikkeling van Sharpfox.
  • De stagiair draagt bij tot de realisatie van een software architectuur voor een applicatie waarbij één rekenmodule wordt voorzien van verschillende gebruikersinterfaces. De modulaire opzet moet bovendien de mogelijkheid geven tot gebruik van reeds bestaande functionaliteit, zoals bijvoorbeeld R.
  • De stagiair heeft ervaring met of doet ervaring op met het ontwikkelen op basis van C# en het .NET framework met behulp van Visual Studio.
  • De stagiair heeft ervaring met of doet ervaring op met het ontwikkelen van gebruikersinterfaces op basis van zowel een web applicatie als een Windows applicatie. De web applicatie is gebaseerd op ASP.NET. De Windows applicatie maakt nu gebruik van Windows Forms.
  • Enige ervaring met statistische analyse is een voordeel.

Interesse? Neem contact op met Jan Hooft van Huijsduijnen 015 27 99 342. Hierbij vermeld je het stage/scriptie opdrachtnummer. Stuur een CV mee en een korte motivatie.