Gemeentelijke Duurzaamheidsindex

links_optjpg
midden_optjpg
rechts_optjpg

Voorbeeld voor dashboard template met duurzaamheidsindicatoren