monitorenjpg

Woningmarktmonitor

Wat is het?

De Woningmarktmonitor van ABF Research geeft essentiële, cijfermatige inzichten in de ontwikkelingen op de woningmarkt en op de daarmee samenhangende indicatoren.

De woningmarkt staat volop in de belangstelling. Nederland kampt met een aanzienlijk woningtekort. Het komend decennium moeten er circa 1 miljoen woningen worden gebouwd om het tekort terug te dringen. Naast de bouwopgave zijn er volop andere uitdagingen voor de woningmarkt. Zo moeten er forse stappen gezet worden op het gebied van verduurzaming en noopt de vergrijzing tot de nodige aanpassingen van de voorraad.

De Woningmarktmonitor biedt een rijke verzameling van demografische en woningmarktgegevens,  zowel in historisch perspectief als in de vorm van prognoses. Verder vindt u in de monitor informatie over de betaalbaarheid van wonen, duurzaamheid en energetische kwaliteit, het ruimtegebruik, de woonomgeving en vele andere indicatoren. De onderwerpen zijn opgenomen op basis van de aanwezige tijdreeksen en definities van onder andere het CBS, het Ministerie van BZK, de Autoriteit Woningcorporaties, RVO en ABF Research. Een groot deel van de informatie is beschikbaar op CBS-buurtniveau en ten minste per gemeente.

Een ander belangrijk voordeel van de Woningmarktmonitor is dat u altijd met de meest actuele gemeentelijke indeling kunt werken, ook terug in de tijd! Dit is mogelijk omdat ABF de jaarlijkse gemeentelijke grenswijzigingen verwerkt.

De informatie van de monitor is opgenomen in het gebruiksvriendelijke softwarepakket Swing.

Is maatwerk mogelijk?

De basis van de Woningmarktmonitor bestaat uit een zeer complete set aan woningmarktgegevens, gerubriceerd op thema en op bronhouder. De basisstructuur ligt daarmee vast. Naast deze standaard is er de mogelijkheid om data toe te voegen die aansluiten bij verdere verdieping en verbreding. Denk daarbij aan aanvullende bronnen, waaronder het kwalitatieve woningmarktmodel Socrates van ABF Research, Kadasterdata of uw eigen aangeleverde data. Bovendien is het ook mogelijk om rapporten op maat te ontwikkelen, zodat de voor u relevante onderwerpen in een rapport dat altijd actueel is bij elkaar zijn gebracht.

Voor wie?

De ABF Woningmarktmonitor is bedoeld voor elke organisatie die cijfermatig inzicht wenst te hebben in de woningmarkt, variërend van gemeenten tot provincies en van woningcorporaties tot beleggers.

Productdetails

Versies:

Gemeente, CBS-Buurt/Postcode

Afname:

Abonnementsvorm

Meer informatie: Interessante links: Gerelateerde producten:
woningmarkt_optjpg