publicatiesjpg

ABF arbeidsmarktrapportage 2019 met aandacht voor flexibele contracten

Door Mark Grotenhuis

Download deze publicatie Gepubliceerd op 14 oktober 2019

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

De ABF arbeidsmarktrapportage 2019 biedt inzicht in de Nederlandse arbeidsmarkt opgesplitst in 13 arbeidsmarktsectoren en 35 arbeidsmarktregio’s. De rapportage gaat over ontwikkelingen in arbeidsvolume en mobiliteit met onderscheid naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en deeltijdpercentage. Dit jaar wordt speciaal ingegaan op arbeid in de flexibele schil. De rapportage is door ABF Research samengesteld op basis van arbeidsmarktinformatie uit de microbestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hoofdlijnen in de rapportage:

  • Het aantal banen in Nederland is tussen begin 2018 en begin 2019 met 3,9% toegenomen tot 9,7 miljoen. Het aantal banen van werknemers nam met 3,5% toe en het aantal banen van zelfstandigen groeide met maar liefst 6,2%. Totaal telt Nederland begin 2019 1,3 miljoen zelfstandigen.
  • De arbeid wordt voor 43% uitgevoerd in de vorm van banen in de ‘flexibele schil’. Onder deze banen vallen naast zelfstandigen ook werknemers met een tijdelijke aanstelling.
  • Na de Uitzendbranche waar een banengroei van 8,8% werd genoteerd kenden de sectoren Bouwnijverheid (6,1%) en Vervoer & Opslag (5,2%) de grootste groei. In geen van de sectoren daalde het afgelopen jaar het aantal banen.
  • Ten opzichte van 7 jaar geleden zijn de volgende trendmatige veranderingen op de arbeidsmarkt zichtbaar:
    • Het aandeel arbeid in de flexibele schil is gestegen van 36% tot 43%;
    • Het aandeel arbeid verricht door vrouwen is met 2,5% toegenomen;
    • Het aandeel arbeid verricht door hoger opgeleiden is met 7% gestegen.

Meer weten?

Neem contact op met Mark Grotenhuis 015-27 99 313