publicatiesjpg

Arbeidsmarkt omgevingsrecht in beeld

Door Bas Rekveldt, Jeroen de Kort

Download deze publicatie Gepubliceerd op 11 november 2011

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Onder het project "Programma Uitvoering met Ambitie" worden op termijn 25 tot 30 Regionale Uitvoeringsdiensten geïmplementeerd waarmee vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieu, bouwen en ruimte moeten worden verbeterd.

Om tot kwantificering van de arbeidsmarkt te komen voor professionals werkzaam in dit gebied heeft het ministerie van Infrastructuur & Milieu aan ABF Research gevraagd een quick scan uit te voeren. De quick scan moet informatie bieden over de omvang en samenstelling van relevante delen van de arbeidsmarkt, de dynamiek en de verwachte toekomstige ontwikkelingen.

ABF Research heeft aan de hand van secundaire databronnen het relevante arbeidsmarktsegment in kaart gebracht. De totale arbeidsmarktomvang van omgevingsrechtprofessionals is bepaald op 19.000 werkzame personen, waarvan er ongeveer 10.000 werkzaam zijn in openbaar bestuur. Verder is de dynamiek in dit gedeelte van de arbeidsmarkt (instroom, doorstroom en uitstroom) lager dan gemiddeld in Nederland. Een doorrekening is gemaakt voor de toekomstige vervangingsvraag. De vervangingsvraag zal tegen 2025, bij ongewijzigd beleid, naar verwachting met 20% toenemen, als gevolg van toenemende uitstroom naar pensioen. In het rapport wordt de arbeidsmarkt ook gesplitst naar opleidingsniveau en leeftijd en worden verdere resultaten van de doorrekening gepresenteerd.

Meer weten?

Neem contact op met Jeroen de Kort 015-27 99 341