publicatiesjpg

Berini 2012

Door B. Ferment

Download deze publicatie Gepubliceerd op 05 juli 2012

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Deze rapportage heeft tot doel de bruto, netto en belastbare inkomens inzichtelijk te maken voor gangbare categorieën binnen de volkshuisvesting. Hierbij worden vele toeslagen, kortingen en dergelijke meegenomen.

Voor de bepaling van het inkomenstraject is gebruik gemaakt van het programma Berini. Hiermee kan men het bruto, belastbaar, besteedbaar en netto inkomen van verschillende huishoudtypen berekenen. Omdat Berini uitgaat van veronderstellingen die niet voor iedereen afzonderlijk gelden, kan Berini niet altijd gebruikt worden voor een exacte berekening van individuele inkomens. Tenzij anders vermeld, wordt voor de bepaling van het bruto-netto traject uitgegaan van een werknemer in loondienst. Er is aangesloten bij de CPB-uitgangspunten van begin 2012, zoals voor de pensioenpremies. De inkomens zijn berekend voor alleenstaanden, samenwonenden en eenoudergezinnen met twee kinderen. De bedragen betreffen jaarcijfers, inclusief vakantiegeld.

De inkomens hebben betrekking op het jaar 2012 (situatie per 1 januari). Zowel de inkomensgerelateerde als huurgerelateerde parameters van de huurtoeslag (en daarmee de afbakening van de doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid) worden tegenwoordig per 1 januari aangepast.

Meer weten?

Neem contact op met Bob Ferment 015-27 99 346