publicatiesjpg

Bewonerspeilingen aandachtswijken

Door J. Hooft van Huijsduijnen, F. Legerstee

Download deze publicatie Gepubliceerd op 14 september 2011

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Nederland telt 40 aandachtswijken. Deze wijken zijn verspreid over 18 gemeenten. Het gaat om wijken die als gevolg van diverse problemen achterblijven bij andere wijken, bij de gemeenten en bij de situatie in Nederland. Om de situatie in deze wijken te verbeteren is een Actieplan Krachtwijken opgesteld. De wijkenaanpak bevindt zich in de uitvoeringsfase. Er is behoefte aan kwantitatief en kwalitatief inzicht in ontwikkelingen in deze wijken. Het CBS heeft een Outcome-monitor gemaakt waarin vooral objectieve, kwantificeerbare indicatoren zijn opgenomen.

Een instrument dat meningen van bewoners van de aandachtswijken, de subjectieve indicatoren, in beeld brengt ontbrak nog. In 2009 ABF Research heeft op verzoek van het ministerie van VROM een vragenset uit de gemeentelijke bewonersonderzoeken geselecteerd die het hele spectrum van leefbaarheid en veiligheid dekt. Beschikbare onderzoeksgegevens zijn verzameld en de resultaten per gemeente zijn gepresenteerd. In 2010 heeft het ministerie ABF Research gevraagd een update van het onderzoek uit te voeren. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd. 

Nederland telt 40 aandachtswijken. Deze wijken zijn verspreid over 18 gemeenten. Het gaat om wijken die als gevolg van diverse problemen achterblijven bij andere wijken, bij de gemeenten en bij de situatie in Nederland. Om de situatie in deze wijken te verbeteren is een Actieplan Krachtwijken opgesteld. De wijkenaanpak bevindt zich in de uitvoeringsfase. Er is behoefte aan kwantitatief en kwalitatief inzicht in ontwikkelingen in deze wijken. Het CBS heeft een Outcome-monitor gemaakt waarin vooral objectieve, kwantificeerbare indicatoren zijn opgenomen.

Een instrument dat meningen van bewoners van de aandachtswijken, de subjectieve indicatoren, in beeld brengt ontbrak nog. In 2009 ABF Research heeft op verzoek van het ministerie van VROM een vragenset uit de gemeentelijke bewonersonderzoeken geselecteerd die het hele spectrum van leefbaarheid en veiligheid dekt. Beschikbare onderzoeksgegevens zijn verzameld en de resultaten per gemeente zijn gepresenteerd. In 2010 heeft het ministerie ABF Research gevraagd een update van het onderzoek uit te voeren. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd.

Meer weten?

Neem contact op met Fenke Legerstee 015-27 99 363